Podporuji

layout_logo Různé neziskové organizace,  tři roky jsem spolupracovala s Klubem nemocných cystickou fibrózou

Posláním Klubu je zlepšování kvality života nemocných cystickou fibrózou a dále zvyšování informovanosti veřejnosti o tomto onemocnění.

Nyní aktuálně třetím rokem pomáhám dětskému hospicu na Slovensku, organizaci Svetielko pomoci n.o.

Jedná se o organizaci, která zabezpečuje celoroční a komplexní pomoc rodinám s onkologicky nemocnými dětmi z Košického a Prešovského kraje

Další srdeční záležitostí jsou i zařízení pro opuštěná zvířátka.
Trvale přispívám a spolupracuji se čtyřmi organizacemi :

Dogpoint o.p.s.  –  útulek pro opuštěné a týrané psy

Dejte nám šanci o.s.  –  psí hospic pro staré a nemocné psy

Azyl XY – Handipet Rescue – útočiště pro handicapované, nemocné, týrané a opuštěné psy a kočky

Psí život z.s. – pomáhají hlavně zvířatům, která patří lidem bez domova a osobám, které jsou závislé na návykových látkách